De vier pijlers

1. Onderwijs

IIMC heeft op dit moment 22 scholen: 8 kleuterscholen , 10 lagere scholen en 4 middelbare scholen. In totaal zitten er op deze scholen 2850 kinderen, waarvan er 2250 worden gesponsord door mensen uit 17 (voornamelijk) Europese landen.
De scholen zijn gelegen in de dorpen in de - soms verre - omgeving van Calcutta. De sponsoren betalen voor hun kind €20 per maand. De kinderen mogen dan naar school en krijgen daarvoor schooluniformen (gemaakt door het Instituut) een trui of vest in de winter, leermiddelen, een keer per jaar nieuwe schoenen en in een enkel geval geld voor voeding.
Ieder kind wordt begeleid door een persoonlijke tutor, want thuis is er geen gelegenheid om huiswerk te maken. 

2. Medische zorg
IIMC biedt medische zorg aan voornamelijk moeders en kinderen. Iedere maand worden er zo’n 5000 patienten behandeld in 5 centra. In een van de centra is ook een apotheek, tandarts, oogarts, röntgenafdeling en laboratorium.
Er is ook zorg voor zwangeren en een consultatiebureau voor baby’s. Kinderen tot 5 jaar worden gecontroleerd en indien nodig krijgen ze aanvullende voeding van het Instituut.
Vanaf 1995 is er een ziekenhuisje met 20 bedden voor zieke moeders en/of kinderen. Je kunt dan denken aan nazorg bij bevalling, borstontsteking, ondervoede kinderen en huidziektes.
Wekelijks wordt een aantal plaatsen in het buitengebied waar geen dokters zijn met een mobiele kliniek bezocht. Patiënten betalen slechts enkele roepies voor een consult en medicijnen worden gratis verstrekt.

3. Microkrediet programma
Vrouwen kunnen bij de “IIMC-bank” een kleine lening krijgen tegen een lage rente om een eigen bedrijfje op te zetten. Je kunt dan denken aan het kopen van een koe, geit of varken, het beginnen van een winkeltje of het kweken van vis. Ze komen met een groep iedere week bij elkaar om samen hun spaargeld, dat is de aflossing van de lening, te brengen en hun financiële en sociale problemen te bespreken.
Er zijn regels waar ze zich aan moeten houden, b.v. kinderen naar school sturen, gezin klein houden, hygiëne enz. Ze moeten in 44 weken het geleende bedrag terug betalen en wekelijks een klein bedrag sparen zodat ze na terugbetaling een bedrag hebben gespaard om te investeren.
In totaal doen aan dit project 22000 vrouwen (= gezinnen) mee. In Calcutta en omgeving zijn er 5 IIMC banken. Het project is helemaal self-supporting.
Muhammad Yunus is de ontwikkelaar en mede-grondlegger van het microkrediet. Hij kreeg hiervoor in 2004 de nobelprijs voor de vrede.
Hij ondersteunt alle activiteiten van IIMC, Calcutta.

4. Voorlichting
Teams van IIMC gaan regelmatig naar de dorpen toe om voorlichting te geven over o.a. hygiëne, gezonde voeding en drinkwater.
Mensen hier weten nog weinig van het verband tussen gezondheid en goede voeding. Ze denken vaak dat als je maar veel rijst met dal (linzensaus) eet dat het dan wel goed is. Er moet echt worden uitgelegd dat het belangrijk is ook voldoende groente en fruit te eten.
Er wordt veel gewerkt met aanschouwelijk materiaal en tekeningen om dit duidelijk te maken.Om de hygiëne te bevorderen bouwt IIMC in verschillende dorpen toiletten en leert dan de mensen hoe daar gebruik van te maken. Om de mensen te voorzien van schoon drinkwater worden waterpompen aangelegd en wordt hen duidelijk gemaakt dat ze niet het water uit de rivier moeten drinken. 

Kindsponsorprogramma

Een van de manieren waarop IMCN kinderen in Calcutta helpt is door middel van sponsoring. Kinderen  worden gesponsord als ze 5 of 6 jaar zijn als ze geen of zieke ouders hebben. Meest gebruikelijk is dat de sponsoring begint als ze naar de basisschool gaan: kinderen van 6 tot 11 jaar. Door een bijdrage van €20 per maand wordt een kind in Calcutta e.o. geholpen. Dit betekent dat het kind naar school kan en zijn familie medische zorg, voeding en kleding krijgt. Het geld gaat voor 100% rechtstreeks naar het IIMC in Calcutta. Voor €20 per maand bent u sponsor, alleen of samen met anderen. U geeft een kansarm kind een opleiding en de zekerheid van gezondheidszorg wanneer het nodig is. Als u zich vandaag nog aanmeldt, weet u volgende week wie er naar school gaat. Omdat u het mogelijk maakt. Omdat u het verschil wilt maken. Door regelmatig een bezoek te brengen aan het Instituut in Calcutta zien we er op toe dat alle hulp ten goede komt aan arme moeders en kinderen.

Projecten

 IMCN werft fondsen en organiseert acties om projecten financieel mogelijk te maken.
Vanaf het ontstaan van IMCN zijn een groot aantal projecten gerealiseerd.

Om de 2 à 3 jaar gaat een groep van IMCN (op eigen kosten) naar India om de nieuw gerealiseerde projecten te bekijken.

Stages ontwikkelingswerk

Medische studenten uit verschillende landen hebben de mogelijkheid om bij het IIMC stage te lopen. Zij moeten zich dan aanmelden bij IFMSA (internationale organisatie van medische studenten).

Voor meer informatie zie website IIMC België.

Ook vrijwilligerswerk is beperkt mogelijk. Vraag informatie bij het secretariaat van IMCN 

Acties

Wat kun jij doen ?


Naast een (eenmalige) donatie of het sponsoren van een kind, kun je ook meewerken aan het organiseren van acties.
Enkele voorbeelden van acties die voor IMCN zijn gehouden:

  • een sponsorloop (leerlingen van het Maurick College in Vught)
  • geraniumacties (idem)
  • hometrainer actie (idem)
  • rijstactie (idem)
  • speelgoedactie (Wereldwinkel Vught)
  • fietstocht Rome (2 fietsers uit Zwolle en Vught)
  • trimloop (door atletiekvereniging Prins Hendrik in okt. 2008)
  • familiefeest met als goed doel INDIA
  • fundraisingconcerten "Brahms 4 Indian Mother & Child"