Privacyverklaring

IMCN legt gegevens vast voor het goede functioneren van de stichting, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanduiden van de relatie die men met de stichting heeft, zoals donateur, kindsponsor, begunstiger. Wij verstrekken de persoonsgegevens uitsluitend aan de bank voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens (naam en bankrekeningnummer) die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons verstrekte informatie behandelen wij vertrouwelijk. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om met u te corresponderen, dan wel om u informatie te sturen over de stichting, zoals nieuwsbrieven over onze activiteiten.

U kunt zich te allen tijde afmelden als relatie. Stuur daarvoor een mail aan info@imcn.nl. U kunt zich ook per post afmelden. Het postadres vindt u op de website van de stichting: www.imcn.nl/contact.  Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.