Wilde Ganzen heeft het project Tegharia goedgekeurd

Donderdag 13 oktober ontvingen wij van Wilde Ganzen (WG) het bericht dat de uitbreiding van het ziekenhuis in Tegharia was goedgekeurd.

Zoals bekend heeft IMCN dit project geadopteerd. De totale kosten van de het project bedragen € 70.000.

Goedkeuring van WG betekent dat zij 1/3e deel van de bouwkosten voor hun rekening nemen, namelijk ruim € 23.000.

Op 13 oktober tijdens het bezoek van dr. Sujit aan Nederland was een afspraak gepland bij WG in Amersfoort.

Helaas wegens ziekte van onze contactpersoon in Amersfoort werd de afspraak op het laatste moment gecanceld.

Het plan was om op kantoor in Amersfoort aan dr. Sujit de goedkeuring bij wijze van cadeau mee te delen.

Hoe dan ook, het project Tegharia is goedgekeurd met financiële ondersteuning van WG.

In januari 2023 wordt het vernieuwde en uitgebreide ziekenhuis in gebruik genomen.

14-10-2022

Bezoek Dr. Sujit in oktober 2022

In onze laatste nieuwsbrief van mei 2022 schreven we al dat Dr. Sujit weer naar Nederland komt. Vrijdag 14 oktober zal Dr. Sujit dan een presentatie geven over zijn

werkzaamheden voor Institute Indian Mother and Child die worden mogelijk gemaakt door oa uw bijdragen.

Tijdstip: 16:00 - 18:00 uur

Locatie: Wijkpunt "de Rode Rik", Van Sonstraat 53, 5262 HD Vught 

In verband met de organisatie zouden we graag vóór 1 oktober van u vernemen of u belangstelling heeft om hierbij aanwezig te zijn. Stuur een mail naar info@imcn.nl.

Uit ervaring weten we dat het weer een informatieve maar zeker ook een inspirerende bijeenkomst zal worden.

 

Zoals wij ook in onze laatste nieuwsbrief schreven hebben wij de intentie om van ca 11 tm 17 januari 2023 weer een bezoek te brengen aan Kolkata.

Hoogtepunten zullen zijn de opening van de onlangs gerenoveerde kliniek Tegharia (gesponsord door IMCN) én het jaarlijkse kinderfestival.

Ook zullen we weer een aantal projecten bezoeken en kennismaken met medewerkers van IIMC.

Mocht u nu belangstelling hebben om mee te gaan dan horen wij dat ook graag vóór 1 oktober.

23-8-2022

Het Mill Hill College in Goirle is gestopt met de  jaarlijkse rommelmarkt

Na vijftig jaar (!) is de Werkgroep Derde Wereld van het Mill Hill College in Goirle gestopt met de jaarlijkse rommelmarkt.

IMCN heeft een zich een aantal malen gepresenteerd op dit grootse schoolevenement waar jaarlijks heel Goirle bij betrokken was.

In 2014 stonden wij op de rommelmarkt voor het project ‘Klussen voor Klassen’, de bouw van een nieuwe school in Kalyanpur.

De opbrengst bedroeg samen met de bijdrage van Wilde Ganzen: € 9.000.

In 2018 waren wij aanwezig met een kraam om aandacht te vragen voor ons ambulance project.

Van de opbrengst van die rommelmarkt ontvingen wij toen via Wilde Ganzen een bedrag van € 10.000.

Zaterdag 19 maart jongstleden was er een gezellige “uitzwaaibijeenkomst”.

Twee mensen van IMCN waren erbij.

22-3-2022

Vertraging bouw Women Excellence Centre (WEC)

Het WEC in Dhaki is een campus waar vrouwen worden bijgeschoold die hebben deelgenomen aan de ontwikkelingsprogramma's van IIMC. Het WEC bestaat nu uit een hoofdgebouw met omliggend terrein.

Er is nu een project gestart om het gebouw uit te breiden met een overkapping van een deel van het terrein, de aanleg van een vloer, de inrichting van de

bibliotheek met boeken en leermateriaal en de aanschaf van meubilair.

De totale kosten van dit project bedragen € 19.381. Wilde Ganzen (WG) heeft 1/3e  deel van de kosten bijgedragen, € 6.460.

Het geld is begin 2020 overgemaakt naar India, om direct met de uitvoering te kunnen beginnen. En toen overviel Covid 19 de hele wereld en ook India. Velen  verloren hun werk en keerden terug naar het platteland.Hongersnood dreigde en er was gebrek aan medische voorzieningen.

De focus van Dr. Sujit en zijn organisatie richtte zich vanaf dat moment vanzelfsprekend allereerst op het lenigen van de hongersnood, zorgen voor voedselpakketten en medische zorg.

WG verlangt na voltooiing van ieder project een verslag met foto’s. Keer op keer moest hiervoor uitstel worden gevraagd. Steeds weer trad vertraging op, door opnieuw Corona, de orkaan Amphan en de jaarlijkse moesson.

Nu is nog steeds niet bekend wanneer de bouw van het WEC klaar zal zijn. Aan WG leggen wij keer op keer uit welke problemen in India de voortgang van dit project belemmeren.

9-12-2021

Verbouwing Tegharia

IIMC maakt onderscheid tussen outdoor klinieken en indoor klinieken. Een outdoor is in feite een polikliniek Een indoor is een kliniek waar patiënten kunnen worden opgenomen.

De Tegharia Outdoor in Sonarpur is het oudste gebouw van IIMC. Het is na 30 jaar gebruik aan een uitgebreide facelift toe. Het project omvat een complete renovatie en er komt een extra verdieping bovenop.

In feite wordt de polikliniek uitgebreid en omgebouwd tot ziekenhuis.

De kosten voor dit grote project bedragen € 62.400.

Met de bouw van de nieuwe indoor is men recent begonnen. Onzerzijds konden acties voor de fondswerving in 2021 niet doorgaan. Vanzelfsprekend wordt Wilde Ganzen ook betrokken bij dit project.

9-12-2021

Interview Dr. Sujit

Dr. Sujit had een interview voor de Quinsland universiteit in Brisbane, Australië.

Op zijn bekende bevlogen manier legt hij uit wat zijn ambitie en zijn missie is.

23-8-2021