Oproep om koe te doneren heeft succes

De oproep in  het plaatselijke nieuwsblad van Vught begin december om voor € 80 een koe te doneren aan IIMC in India heeft meer dan 20 koeien opgeleverd, een verrassend resultaat.

Een koe gaat naar een arme vrouw die hiermee een eigen inkomen kan genereren door de verkoop van de melk. Het eerste kalf moet echter worden teruggegeven aan IIMC. Een mannelijk kalf wordt verkocht en de opbrengst gaat terug naar IIMC. Een vrouwelijk kalf  gaat naar een andere moeder die aan het project deelneemt. Zo kunnen steeds meer moeders geholpen worden. Het is gebruik dat de donateur de koe een naam geeft. Die naam komt dan op het formulier van de overdracht van de koe aan de moeder.

29-12-2023

Opening ziekenhuis Tegharia

Op 9 januari 2024 tijdens het bezoek van 9 mensen van IMCN aan India, wordt de gerenoveerde en uitgebreide kliniek officieel geopend. 

De Tegharia Outdoor kliniek in Sonarpur was het oudste gebouw van IIMC. Het was na 30 jaar gebruik aan een uitgebreide facelift toe. Het project omvatte een complete renovatie en  uitbreiding met een  extra verdieping. In feite is de polikliniek omgebouwd tot ziekenhuis.

De totale kosten voor dit grote project  bedroegen € 70.000. IMCN heeft dit project geadopteerd en gezorgd voor de benodigde financiële middelen. Ook Wilde Ganzen heeft wederom een aanzienlijke bijdrage geleverd aan dit project.

29-12-2023

India-reis in januari 2024

We gaan deze keer met 9 personen, Jan en zijn goede vriend Aloys - Dianne, Ivo en hun dochter Lizet - Jeanne en Harrie – en Peter met zijn dochter Susanne. Zoals altijd reist ieder op eigen kosten.

Op zondag 7 januari wordt het jaarlijkse kinderfestival gehouden en op dinsdag 9 januari wordt de gerenoveerde en uitgebreide kliniek Tegharia officieel geopend. Daarnaast zijn we samen met Dr. Sujit de rest van het programma aan het samenstellen. We willen veel zien en meemaken, zoals huisbezoeken bij gesponsorde kinderen, koeien-distributie naar gezinnen, een meerdaagse trip naar Dhaki, waar vorig jaar het Women Excellence Centre is uitgebreid en een meerdaagse trip naar Sahajadpur waar 5 jaar geleden een nieuwe school is gebouwd. Daarnaast kunnen we weer eens uitbreid bijpraten met onze vrienden.

Kortom, weer een leuke en inspirerende reis. In onze volgende nieuwsbrief  zullen we hier een mooi verslag van maken.

29-12-2023