Nieuwsbrief mei 2020

In de nieuwsbrief is een uitgebreid fotoverslag opgenomen van de verdeling van de voedselpakketten tijdens de lockdown.

22-5-2020

Lockdown India vanaf 24 maart

Geheel India is vanaf 24 maart locked down in verband met het coronavirus.
De maatregelen treffen vooral de armsten.

Op 4 april j.l. ontvingen wij het volgende bericht van Dr. Sujit.

After 10 days 100% locked down in India, specially in Rural Areas, social, medical, Nutritional everything is reaching in a critical stage. We IIMC Team has decided to support as much possible Medically, Socially and Emotionally. Next Days we shall reach around 200 rural poor and destitute families with Rice, Lentils, Potatoes, Soybean, Sugar, Biscuits, Soap, Sanitizer, Medicaments and other Essential Materials. We need support and donations. Any little amount will be very helpful. We shall keep you informed and updated regularly.
Thank you very much for being with us everytime.
Greetings.
Dr. Sujit. IIMC MISSION.

In Nederland hebben we veel problemen tijdens de coronacrisis, maar in India is de situatie ernstiger. Daar is gebrek aan voedsel en medicamenten. Mannenvo, allen dagloners, zijn hun werk en inkomen kwijt. Hongersnood dreigt.
Inmiddels is IIMC begonnen met het samenstellen van voedselpakketten. De paketten worden dagelijks verdeeld onder de armste mensen.
IMCN probeert vanuit Nederland de arme mensen in West-Bengalen te helpen door financiële steun te bieden.
Als u ons daarbij wilt helpen kunt een bedrag overmaken op bankrekening:
NL60 RABO 0102628661 t.n.v. STG INDIAN MOTHER AND CHILD NL.

10-4-2020

Tegharia outdoor wordt indoor

De Tegharia Outdoor in Sonarpur is het oudste gebouw van IIMC. Hier is Dr. Sujit in 1989 gestart met zijn missie. Dit gebouw is na 30 jaar gebruik nu echt aan een uitgebreide facelift toe. Het wordt eigenlijk compleet gerenoveerd en er komt een extra verdieping bovenop. Ook komen er een aantal ziekenhuisbedden, zodat de outdoor (waar patiënten nu niet kunnen verblijven) een indoor wordt.

De kosten worden begroot op ongeveer € 80.000. Vanaf januari 2020 starten we met de inzameling van gelden. De opening is gepland in januari 2022. We hebben dus 2 jaar de tijd. We hebben nog niet alle acties voor deze 2 jaar bedacht. In ieder geval organiseert het Maurick College in Vught in juni 1920 een actieweek over duurzaamheid. De opbrengsten van deze week zijn bestemd voor dit project.

Vanzelfsprekend zullen wij Wilde Ganzen vragen om ook dit project te ondersteunen.

10-12-2019

Voortgang project Women Excellence Centre

In Dhaki is het Women Excellence Centre gevestigd waar vrouwen in kleine groepen scholing en vorming krijgen. Zij worden getraind in het regelen van microkredieten en het bevorderen van onderlinge contacten. De vrouwen verspreiden hun kennis in de plaatselijke gemeenschappen.

Het centrum moet worden uitgebreid. De kosten voor dak, vloer, meubels, een bibliotheek en meer bedragen ongeveer                € 20.000. Samen met een bijdrage van Wilde Ganzen is dit geld nu volledig beschikbaar. Daarom wordt nu gestart om deze uitbreiding te realiseren. 

9-12-2019

Nieuwsbrief december 2019

De nieuwsbrief van december 2019 bevat een overzicht van alle activiteiten in 2019, de kindsponsoring en de financiën.

4-12-2019

Reis naar Kolkata in januari 2019

Een delegatie uit Vught, waaronder een bestuurslid, enkele familieleden van bestuursleden en vrienden hebben in januari 2019 IIMC in India bezocht.
Tijdens het bezoek dat anderhalve week duurde, hebben zij de door ons gesponsorde school in Sahajad Pur geopend en deelgenomen aan het kinderfestival. Er is ook een bezoek gebracht aan het Women Peace Centre in Dhaki, waarvan de uitbreiding dit jaar een van onze projecten is.

4-2-2019