Reis naar Kolkata in januari 2019

Een delegatie uit Vught, waaronder een bestuurslid, enkele familieleden van bestuursleden en vrienden hebben in januari 2019 IIMC in India bezocht.
Tijdens het bezoek dat anderhalve week duurde, hebben zij de door ons gesponsorde school in Sahajad Pur geopend en deelgenomen aan het kinderfestival. Er is ook een bezoek gebracht aan het Women Peace Centre in Dhaki, waarvan de uitbreiding dit jaar een van onze projecten is.

4-2-2019

Nieuwsbrief december

De nieuwsbrief van december 2018 bevat een overzicht van alle activiteiten in 2018, de kindsponsoring en de financiën.

29-12-2018

Nieuw project: Women Peace Centre (WPC)

Het WPC is een campus in Dhaki waar de vrouwen die met succes hebben deelgenomen aan de ontwikkelingsprogramma's van IIMC bijeenkomen om verder bijgeschoold te worden. De vrouwen komen uit 70 dorpen uit de omgeving van Dhaki, in totaal 700 moeders die allen een soort sociaal rolmodel zullen zijn in hun gemeenschap.

Moeders geven het voorbeeld en dit wordt doorgegeven aan de kinderen. Op deze wijze bevordert dit vooral ook de goede ontwikkeling van de kinderen.

Het WPC bestaat nu uit een hoofdgebouw en omliggend terrein. Het nieuwe project omvat de uitbreiding van het gebouw met een overkapping van een deel van het terrein, het aanleggen van een vloer, inrichting van de bibliotheek met boeken en leermateriaal en tenslotte de aanschaf van meubilair.

De kosten van al deze activiteiten worden op dit moment geraamd op € 30.000.

Enexis heeft recent toegezegd een financiële bijdrage te leveren . Ook Wilde Ganzen betrekken wij weer bij dit project.

Hopelijk lukt het ons om dit alles te realiseren.

28-12-2018

Ambulance actie 2018 geslaagd

We sloten 2016 af met een actie waarbij een heuse ambulance op het Marktveld in Vught stond. Kort hierna hebben we geld overgemaakt naar India en rijdt daar nu de grote ambulance rond om te zorgen dat artsen en verpleegkundigen bij de verschillende “medical outdoors” medische hulp kunnen bieden op afgelegen plekken. Het verzorgingsgebied van IIMC wordt steeds groter. Denk bijvoorbeeld aan de in 2017 door ons gerealiseerde school in Shahjadpur,  100 km ten noorden van Kolkata. Voorheen zat IIMC alleen ten zuiden van Kolkata. Hierdoor is er nog een ambulance nodig, waarvoor we dit jaar actie gaan voeren.

De kosten voor de ambulance zijn geraamd op € 10.000.

Wij hebben opnieuw het Mill-Hill College in Goirle benaderd voor dit project. Wij kennen Mill-Hill. Eerder (in 2014) heeft Mill-Hill fors bijgedragen aan de kosten voor de bouw van de school in Kalyanpur.

Op 30 september 2018 vond op het terrein van Mill-Hill de jaarlijkse Derde-Wereld-Rommelmarkt plaats.

Het was een stralende dag.

IMCN had een kraam ingericht waarin de ambulance-actie werd gepresenteerd.

Ook nu was het ons gelukt om een ambulance van het Rode Kruis te charteren. Deze had veel bekijks en bood ons de gelegenheid om de bezoekers van de rommelmarkt iets te vertellen over het doel van de actie en de situatie in de regio Kolkata.

Begin november hoorden wij dat IMCN uit de opbrengst van de rommelmarkt € 10.000 ontvangt voor aanschaf van de nieuwe ambulance. Dit bedrag is inclusief de bijdrage van Wilde Ganzen.

De totale kosten voor de ambulance bedragen € 11.800. Wij moeten dus zelf € 1.800 bijdragen aan dit project.

Op 2 december 2018 heeft  Wilde Ganzen  op NPO2 aandacht besteed aan dit project. 

 

6-11-2018

Nieuwsbrief juli

In deze nieuwsbrief van juli 2018 wordt uitgebreid verslag gedaan van het recente bezoek van Dr. Sujit.

1-7-2018

Succesvol bezoek Dr. Sujit (14 tot en met 16 mei)

Tijdens het bezoek hebben wij samen met Dr. Sujit de organisaties bezocht die de bouw van de school in Kalyanpur mogelijk hebben gemaakt en hen bedankt voor de steun.

Wij zijn naar het Mill Hill college in Goirle geweest, waar een deel van de opbrengst van hun jaarlijkse rommelmarkt naar de bouw van de school in Kalyanpur is gegaan.

Maandagavond 14 april was er een ontmoeting van Dr. Sujit met onze sponsors, donateurs en allen die IMCN steunen.

De belangstelling voor deze avond was groot.

Ook hebben wij Enexis bedankt voor hun steun. En hebben wij een gesprek gehad bij Wilde Ganzen.

Tot slot zijn we naar het AMC ziekenhuis in Amsterdam geweest, onder meer met het doel om de stagemogelijkheden voor (medisch) studenten bij IIMC in Calcutta onder de aandacht te brengen.

19-5-2018