Wie zijn wij?

Indian Mother & Child Nederland (IMCN) is een Nederlandse stichting, opgericht in 2004 in Vught, die de belangen behartigt van het Institute for Indian Mother & Child (IIMC), opgericht in 1989 in Kolkata (Calcutta). Zij is onafhankelijk en helpt kansarme moeders en kinderen via haar scholen, klinieken en met behulp van microkrediet bij het opbouwen van een economisch zelfstandig bestaan. Uw steun maakt het mogelijk om onderwijs, voorlichting en gezondheidszorg te bieden aan mensen die hier anders geen toegang tot hebben.

 

 

Geschiedenis IMCN

Ben van Houten († 2014), oprichter van IMCN :

"In november 2000 werkte ik als vrijwilliger in de opvanghuizen van moeder Teresa in Calcutta. Een Nederlandse vrijwilligster die daar ook werkte, ging op bezoek bij haar sponsorkind van het Institute for Indian Mother & Child (IIMC). Ik ging mee en dat was voor mij de eerste keer dat ik de woonsituatie onder ogen kreeg van een arm gezin: een klein donker hok waar zo’n acht mensen moesten koken, eten, slapen en wonen. Teruggekomen bij het IIMC vertelde de directeur, dr. Sujit, hoe hij in 1989 met zijn werk voor de arme moeders en kinderen is begonnen. Een jaar later kwam dr. Sujit naar Nederland om in Vught een lezing te geven over het IIMC. Voor een kleine groep vrienden en bekenden vertelde hij zijn verhaal aan de hand van een aantal dia’s. Hij deed dat heel indringend, met overtuiging en veel enthousiasme. Ik was erg onder de indruk over wat hij in zo’n korte tijd allemaal had bereikt voor de arme mensen in Calcutta en omgeving. Hij geeft de mensen daar door zijn medische hulp en het oprichten van scholen weer hoop en geloof in de toekomst. In veel Europese landen had hij al steunpunten, alleen nog niet in Nederland.
Toen hij mij vroeg of ik de sponsoring voor Nederland wilde oppakken, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Vanaf dat moment ben ik begonnen vrienden en kennissen te benaderen voor het sponsoren van een kind. De sponsoring voor IIMC in de vorm van financiële adoptie van kinderen en het besteden van ontvangen donaties en subsidies voor projecten, was inmiddels te omvangrijk geworden om het allemaal alleen te doen en te verantwoorden. Daarom heb ik bestuursleden gezocht en samen met hen in maart 2004 de Stichting Indian Mother & Child Nederland (IMCN) opgericht. IMCN heeft als doel het IIMC in Calcutta te steunen bij haar activiteiten en projecten voor moeders en kinderen in India. Daarnaast heeft IMCN alle sponsoractiviteiten in Nederland voor IIMC op zich genomen."

 

Bestuur

- Jan Hermes, voorzitter
- Ivo Kuijlaars, secretaris
- Cees Rietvelt, penningmeester
- Rieky van Houten, bestuurslid
- Peter Thijssen, bestuurslid

IIMC

In 1989 is dr. Sujit Bramochary in Calcutta, India, geheel belangeloos begonnen met de opzet van geneeskundige zorg en met de bouw van scholen in de regio Calcutta. Dat leidde tot de oprichting van IIMC: Institute for Indian Mother and Child. IIMC is niet overheidsgebonden en helpt kansarme moeders en kinderen rechtstreeks bij het opbouwen van een economisch zelfstandig bestaan.

 

 Missie IIMC

Het werk van IIMC bestaat uit 5 fases:

zorgen dat

  • mensen blijven leven, door gezondheidszorg
  • mensen veilig leven, door bouw van huizen, toiletten en waterpompen
  • mensen zelfstandig leven, door het platteland te ontwikkelen
  • vrouwen zich emanciperen en hun kansen op werk vergroten met microkredieten
  • vrouwen en kinderen zich ontplooien, door onderwijs en voorlichting over hygiëne, voeding, prenatale zorg en gezinsplanning en bevorderen dat vrouwen zich organiseren en anderen gaan begeleiden, door Women Peace Councils

 

 

Werkgebied IIMC