ANBI

 

IMCN is ANBI erkend

De Belastingdienst heeft bepaald dat IMCN een Algemeen Nut Beogende Instelling is.

RSIN (fiscaal nummer): 8132.25.589

Om deze erkenning te verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

De inkomsten, donaties en giften moeten worden besteed aan goede doelen.

 

De Nederlandse Staat geeft U belastingvermindering
De Staat betaalt mee aan goede doelen. Slim schenken: u een voordeel, wij een voordeel.
De Belastingdienst heeft bepaald dat giften aan goede doelen aftrekbaar zijn. Dat betekent dat de Nederlandse Staat een gedeelte van de gift betaalt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het inkomen en de leeftijd van de schenker en kan oplopen tot 52%.
Er moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

De gift moet geschieden aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), die als zodanig is erkend door de Belastingdienst; onze Stichting heeft die erkenning gekregen.

 

 

 

De giften zijn volledig en zonder drempel aftrekbaar als de schenker door middel van een onderhandse akte toezegt dat hij of zij 5 jaar lang een bepaald bedrag per jaar zal doneren aan de instelling. Deze mogelijkheid is vooral interessant voor onze vaste sponsoren van een kind. Bij een belastingtarief van 52% is dan het netto sponsorbedrag nog geen €10 per mnd. en bij een tarief van 42% nog geen €12 per mnd.
Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dan hoeft u alleen maar een mailtje te sturen naar de penningmeester. Hij maakt het dan samen met u in orde.
Stichting IMCN heeft een publicatieverplichting. Binnen dat kader kunt u hieronder de nodig informatie downloaden: