Aankomst Schiphol  zondag 13 mei 's avonds

Ontmoeting met sponsors en donateurs 14 mei

Na afloop van de ontmoeting 14 mei

Bij Enexis dinsdag 15 mei

Bij Enexis