Bestuur IMCN

Jan Hermes, voorzitter

"Waarom ik lid ben geworden van het bestuur van IMCN kan ik me nog goed herinneren. In 2012 heb ik Ben van Houten leren kennen. Hij gaf een lezing op het Maurick College in Vught over IMCN. Hij vertelde over het Institute for Indian Mother and Child uit Calcutta en dr. Sujit, de grote inspirator. Over de leefomstandigheden van moeders en kinderen daar en over alle projecten.

 

Ik werd onmiddellijk geraakt door de verhalen. Natuurlijk begrijp ik dat we het hebben over India met meer dan een miljard inwoners en dat ons werk een druppel is op een gloeiende plaat. Maar Ben liet ons zien dat echte hulp een kwestie is van ergens gewoon beginnen. Het platteland rondom Calcutta is arm en heeft behoefte aan alles. Het werk van Dr. Sujit heeft geleid tot verbetering van het leven van duizenden moeders en kinderen."

Ivo Kuijlaars, secretaris

"Bij een presentatie van Ben over IMCN dacht onze - toen nog jonge – zoon, dat het sponsoren van kinderen in India wel erg duur moet zijn. We gunnen onze kinderen het beste en vanaf toen steunen we ook twee kinderen via IMCN.

In 2009 was er vernieuwing gewenst in het bestuur. Het was en is een leuk team waarmee we samen activiteiten organiseren en sponsors proberen te vinden.

 

Met het doel dat er werkelijk toe doet: armoede de wereld uit te helpen, door de armsten een kans op een bestaan te geven. Niet vrijblijvend, maar door het aanbieden van onderwijs voor kinderen en microkredieten voor moeders.

Ik ben nu twee keer in India geweest om te kijken hoe dit in de praktijk allemaal gaat. In maar drie jaar zie ik al veel vooruitgang en zie ik dat onze hulp werkelijk goed terecht komt. Ik help daarom graag mee om onze stichting te promoten en daarmee moeders en kinderen een weg uit de armoede te bieden."

Cees Rietvelt, penningmeester

"Vrij kort na de start van de activiteiten van IIMC in Nederland ben ik hierbij betrokken geraakt.
Wat het Instituut van Dr. Sujit in Calcutta en omgeving tot stand brengt voor de kansarmen, vooral vrouwen en kinderen, is zeer indrukwekkend.
Het gaat om onderwijs, gezondheidszorg, microkrediet en voorlichting.
En wij in het rijke Nederland kunnen ervoor zorgen dat dit werk wordt uitgebouwd en voortgezet.

Zonder lang na te denken heb ik destijds aangeboden om hieraan mee te werken.

Als penningmeester heb ik de zorg voor de financiële administratie, maar zeker zo belangrijk is het om binnen het bestuur mee te denken over de goede bestemming van de gelden die aan de stichting zijn toevertrouwd. Deze zorgvuldigheid bij de besteding van de gelden zijn wij verplicht aan onze sponsors en donateurs.
Naast de sponsorgelden voor de kinderen gaat het over de realisatie van projecten, zoals scholen, een gezondheidscentrum, een hostel voor weeskinderen, toiletten, waterpompen.
Wij genieten veel vertrouwen van onze sponsors en donateurs, daarvan zijn we ons als bestuur voortdurend zeer bewust."

Rieky van Houten, bestuurslid

“Toen Ben terug kwam uit Calcutta met enthousiaste verhalen over Dr. Sujit en IIMC was er niet veel voor nodig om ook mij te inspireren.
Toen Dr. Sujit eenmaal in Nederland was geweest besloot ik mij te gaan inzetten voor de arme moeders en kinderen van Calcutta.
In die tijd was ik docent aan het Maurick College in Vught en lid van de derdewereldgroep.
Samen met andere enthousiaste collega's hebben we toen acties bedacht voor de

brugklassers en de tweede klassen.
Door voorlichting aan onze leerlingen over hun Indiase leeftijdgenoten bereikten we mooie resultaten. Zo werden er duizenden geraniums verkocht, fietswedstrijden gehouden, pakken basmatirijst op ouder-avonden te koop aangeboden en liepen leerlingen kilometers voor het goede doel.
Door dat alles konden we een middelbare school en een kliniek bouwen, leraren bijscholen en zorgen voor goede toiletten.
Na het overlijden van Ben in 2014 is mij gevraagd om in het bestuur van IMCN te komen. Dat heb ik gedaan.
Samen blijven we ons inzetten voor dit prachtige doel.”

Peter Thijssen, bestuurslid

"In het voorjaar van 2009 ben ik in contact gekomen met IMCN. Al langer was ik op zoek naar een manier om mijn belangstelling voor ontwikkelingswerk vorm te geven.
Onverwachts kwam ik in contact met Ben van Houten.

Door de inspirerende manier waarop Ben me vertelde over de bijdrage  die geleverd kan worden om de omstandigheden voor moeders

en kinderen in India te verbeteren was het voor mij snel duidelijk. Hier wil ik me graag, met hulp van anderen, voor gaan inzetten.
Ik heb mijn stek gevonden bij de stichting IMCN en hoop, door middel van het (mede) organiseren van acties voor projecten, financiële middelen te vinden om deze daadwerkelijk uit te voeren."